Soap Making Inspirations

The Nature Daily by Vivien เกิดขึ้นจากการได้ทดลองใช้สบู่แฮนด์เมดจากนํ้ามันธรรมชาติจึงทำให้เกิดความสนใจถึงรูปแบบและขั้นตอนการทำสบู่จึงได้ฝึกทำสบู่ลวดลายต่างๆ ทั้งแบบก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดา แบบเค้กและคัพเค้ก ส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบงานทางด้านศิลปะและมีพื้นฐานการเรียนทางด้านนี้มาอยู่แล้วประกอบกับศาสตร์การทำสบู่มีปัจจัยให้ศึกษาหลายอย่าง ทำให้ใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสม วัตถุดิบ คุณสมบัติของนํ้ามัน เพื่อนำมาตั้งสูตรให้เหมาะกับสภาพผิว พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทําลวดลายต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ สบู่ทุกก้อนทำด้วยความตั้งใจ โดยคํานึงว่าสบู่ทุกก้อนที่ทําให้คนอื่นได้ใช้นั้น ทุกก้อนต้องดีเหมือนว่าเราเป็นคนใช้เอง พร้อมเพิ่มเติมความสวยงามลงไปในเนื้อสบู่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสถึงศิลปะที่เราต้องการสื่อออกไป โดยมีความแตกต่างอยู่ที่สีสัน รูปแบบและคอนเซ็ปต์ในแบบต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ The Nature Daily เป็นงานศิลปะทำมือบนเนื้อสบู่แบบ The Art of Hand Crafted Soap

 • Articles

  Sea Breeze Cold Process Soap

  Swirl คือการสร้างลวดลายในสบู่กวนเย็นมีหลายเทคนิคตั้งแต่วิธีที่ง่ายไปจนถึงวิธีที่ซับซ้อน เช่น Drop swirl, In The Pot swirl, Tiger swirl, Zebra swirl, Hanger swirl และอื่นๆ แต่ในบทความนี้วิเวียนจะพูดถึงการนำเทคนิคพื้นฐานมาผสมผสานกัน เพื่อให้สบู่เกิดมิติของสีสันและลวดลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำสบู่แต่อยากสร้างลวดลาย

 • Trace in Cold Process Soap
  Articles

  Trace in Cold Process Soap

  Trace in Cold Process Soap คือการดู trace ของเนื้อสบู่ในการทำสบู่กวนเย็นที่เหมาะสมกับการเท ที่นักทำสบู่ทุกคนจะต้องรู้จัก เพราะระยะเวลาที่ใช้ในการกวนสบู่จะส่งผลต่อเนื้อสบู่ ที่มีความข้นหนืดและเหนียวข้นขึ้น การแบ่ง Trace มีเป็น 3 ระยะหลักๆ (Phase) คือ Light Trace, Medium Trace และ Heavy Trace (Thick Trace) แล้วแต่ละ phase จะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไร

 • Gallery

  Minimal Japanese Style

  หาเวลามาทำสบู่ เพราะกลัวจะลืมกัน แบซนี้เล่น 3 สี แต่เน้นที่สีขาวเป็นสีหลัก ให้สีฟ้าและน้ำเงินเป็นเส้นสร้างสีสันในชิ้นงาน โดยเทเนื้อสบู่เป็นจุดๆ แล้วยกให้ไหล อาจจะเขย่าโมลด์ช่วยบ้างให้มีการพริ้วไหวของสีฟ้าและสีน้ำเงิน หากต้องการให้ลายมีเส้นที่เล็ก พริ้วบางจะต้องเทสบู่ตอน Light trace โดยควบคุมอุณภูมิห้องไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปค่ะ

 • Articles

  Oils Weight Calculation

  Weight of Oil คือการคำนวณปริมาตรนํ้ามัน เมื่อเราต้องการทำลวดลายสบู่แบบต่างๆ ทำให้ขนาดของโมลด์ที่ใช้ในการทำแบบสบู่เปลี่ยนไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโมลด์นั้นจะต้องใช้นํ้ามันในการตั้งสูตรใหม่ในปริมาณเท่าไหร่