สบู่น้ำมันกวนร้อน, สบู่น้ำมันกวนเย็น, สบู่น้ำมันธรรมชาติ, สบู่ธรรมชาติทำมือ, สบู่น้ำมันมะพร้าว, ทำสบู่ขาย, สูตรสบู่, สูตรสบู่ cp, สูตรสบู่ hp, สูตรสบู่น้ำมัน, สูตรสบู่กากกาแฟ, สูตรสบู่ cold process, สูตรสบู่เหลว, สบู่ทำเอง, สบู่ทำมาจากอะไร, สบู่ทำมือธรรมชาติ, สบู่แฮนด์เมด
Articles

Oils Weight Calculation

Weight of Oil คือการคำนวณปริมาตรนํ้ามัน เมื่อเราต้องการทำลวดลายสบู่แบบต่างๆ ทำให้ขนาดของโมลด์ที่ใช้ในการทำแบบสบู่เปลี่ยนไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโมลด์นั้นจะต้องใช้นํ้ามันในการตั้งสูตรใหม่ในปริมาณเท่าไหร่ ดังนั้นวิเวียนมีวิธีในการคำนวณปริมาตรนํ้ามันสำหรับโมลด์แบบต่างๆ มาฝากค่ะ

 1. โมลด์แบบเหลี่ยม Loaf mold หรือโมลด์แบบกะบะ Slab mold
  ใช้สูตร : กว้าง x ยาว x สูง x 11.40
  เช่น โมลด์มีขนาด = ยาว 12”x กว้าง 2.5” x สูง 3” x 11.40
  = 1,026 กรัม คือปริมาณนํ้ามันที่ใช้แทนค่าในสูตร
  **ปริมาณนํ้ามันจะเปลี่ยนไปตามความสูงของสบู่ที่ต้องการ
 2. โมลด์แบบทรงกระบอก
  ใช้สูตร : r2 x รัศมี x รัศมี x สูง x 11.40
  เช่น โมลด์มีขนาด = r2 (3.14) X รัศมี (1.5”) X รัศมี (1.5”) X สูง (6”) X 11.40
  = 483.25 กรัม คือปริมาณนํ้ามันที่ใช้แทนค่าในสูตร
  **ปริมาณนํ้ามันจะเปลี่ยนไปตามความสูงของสบู่ที่ต้องการ

**Weight of Oils ในช่องที่ 2 คือปริมาณนํ้ามันที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น