The Nature Daily by Vivien

เพราะคำว่า Handmade นั้นหมายถึงการทำด้วยมือ ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละครั้งที่ทำ แต่สำหรับวิเวียนนั่นคือ เสน่ห์ ของงานทำมือ จะดีแค่ไหนที่เราสามารถทำงานศิลปะทำมือที่มีชิ้นเดียวในโลกได้ทุกครั้ง

การทำสบู่น้ำมันไม่ยาก วิเวียนจะพูดกับผู้มาเรียนด้วยเสมอ แต่การฝึกฝนให้เกิดความชำนาญนั้นยากกว่า งานสบู่จะต้องอาศัยความอดทน ความเข้าใจ และความรักที่มีต่อสบู่แฮนเมด  วิเวียนออกแบบคลาสการสอนทำสบู่ตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งทุกการสอนจะเขียนและบอกเล่าผ่านประสบการณ์จริงจากการทำสบู่ ตั้งแต่หลักการทำสบู่ การตั้งสูตรสบู่ให้เหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกัน และพื้นฐานการออกแบบลวดลาย ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตัวเอง