ทำสบู่, สบู่, วิธีทำสบู่, เรียนทำสบู่, สอนทำสบู่, เรียนทำสบู่ออนไลน์
Online Class

SOAP CLASS ONLINE

 • สอนการทำสบู่น้ำมันอย่างละเอียดทุกบทเรียน ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
  สอนการทำลวดลายตั้งแต่พื้นฐานถึงแบบที่ยากขึ้น พร้อมอธิบายเทคนิค

  SOAP CLASS ONLINE

  ราคา 3,500 บาท เรียนได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ

  วัตถุประสงค์การสอน

  อยากจะเรียนทำสบู่ แต่บ้านไกล.. ไม่สะดวก.. ไม่มีพื้นฐาน ครูวิเวียนมีทางเลือกกับคลาสสอนทำสบู่ออนไลน์ที่จะสร้างความเข้าใจของพื้นฐานในการทำสบู่น้ำมัน กว่า 35 บทเรียนที่สนุก เข้าใจง่าย ทำได้จริง!! ทุกบทจะมีความละเอียด เพราะบรรยายเทคนิคการทำทุกขั้นตอน การสอนออนไลน์จะเป็นการสอนในกลุ่มเฟซบุค (กลุ่มปิด) ที่สอนตั้งแต่หลักการเลือกใช้วัตถุดิบการใช้สี การผสมสบู่ เน้นความเข้าใจของการทำสบู่ทั้งแบบกวนเย็น (cold process) และสบู่แบบกวนร้อน (hot process) ถึงการทำสบู่ขั้นสูงด้วยการใส่ Additive ต่างๆ เช่น โคลน นม ผลไม้สดแบบสร้างความเข้าใจของพื้นฐานต่างๆ ในการทำสบู่น้ำมันผ่านคลิปวีดีโอและเพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เองที่บ้านตามแต่ละบทเรียนได้ง่ายๆ

  รายละเอียดการสอน

  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานการทำสบู่ บทที่ 2 อธิบาย CP HP (BASE) MP บทที่ 3 เรื่อง "อุปกรณ์" ที่จำเป็น บทที่ 4 เรื่อง "วัตถุดิบ" การทำสบู่ บทที่ 5 เรื่อง "สี" กับการทำสบู่ บทที่ 6 เรื่อง "การพับกระดาษรองโมลด์” บทที่ 7 เรื่อง "การใช้ Soapcalc.net" บทที่ 8 การละลายโซดาไฟ บทที่ 9 เรื่อง "การทำสบู่กวนเย็น” บทที่ 10 เรื่อง "การทำสบู่กวนร้อน” บทที่ 11 CP-drop+spoon บทที่ 12 การแก้ไขปัญหาสบู่ cp เทรซเร็ว บทที่ 13 สบู่กวนเย็นสูตรล้มละลาย Super fat ด้วยน้ำมันฟักข้าว บทที่ 14 In The Pot Swirl บทที่ 15 CP Zebra Swirl บทที่ 16 HP Liquid - Hanger swirl บทที่ 17 HP Volcano & HP Volcano (ตัดสบู่) บทที่ 18 เรื่อง "สี" กับการทำสบู่ (Update) บทที่ 19 สบู่กวนเย็นกับเทคนิค hanger swirl 4 สี บทที่ 20 การเปลี่ยนแผนกลางอากาศ (Wood swirl) บทที่ 21 Cupcake บทที่ 22 การทำ Topping ด้วย MP บทที่ 23- การใส่ additive ใน HP บทที่ 24 Line Pencil + SF นอกสูตร + น้ำว่านหางจรเข้ บทที่ 25 เทคนิค Skinny Shimmy บทที่ 26 การทำสบู่นมแพะแบบกวนเย็น บทที่ 27 การทำสบู่นมแพะแบบกวนร้อน บทที่ 28 ITP+ZigZag บทที่ 29 - สบู่อโวคาโด้ (แบบกวนเย็น) บทที่ 30 สบู่น้ำมันมะพร้าว 100% SF นอกสูตร แถม++ คุยกับครูวิ วิธีการวัดโมลด์ %จากสูตรมาจากไหน Mini mixer และหัวบีบทำเค้ก การทำลวดลายของ CP/HP การสร้างลายผีเสื้อ (hanger swirl technic) การบีบดอกกุหลาบ ด้วยหัวบีบเบอร์ 61 และ 124 การบีบกุหลาบ PIPING ROSES

  สิ่งที่นักเรียนได้รับ

  - การให้คำปรึกษาในกลุ่ม FB พร้อมการเพิ่มไฟล์อัพเดทต่างๆ ในกลุ่ม - Vdo สอนการทำสบู่ การตั้งสูตรและเทคนิคต่างๆ สอนจนถึงขั้นการใส่ส่วนผสมพิเศษต่างๆ
  สอบถามคลาสเรียน : @naturedaily