Press

Look Laew Ruay – Soap Cake

ไอเดียไม่ได้หยุดอยู่ที่สี่เหลี่ยม  การเพิ่ม concept สีสันให้กับสบู่ก้อนธรรมดาๆ ให้มีความสวยงาม สร้างเอกลักษณ์รูปแบบที่แตกต่างให้กับชิ้นงานและเจ้าของผลงาน ขอบคุณ รายการรู้แล้วรวย ช่วงไอเดียท้ารวย