เรียนทำสบู่ก้อน, เรียนทำสบู่น้ำมัน, เรียนทำสบู่ออนไลน์, เรียนทำสบู่ที่ไหนดี, เรียนทำสบู่เหลว, เรียนทำสบู่ กทม, เรียนสบู่, เรียนทำสบู่
Articles

Vivien Soap Class

Soap Class ของครูวิเวียนต่างกันยังไง? เพราะครูวิเวียนเข้าใจว่าในปัจจุบันคนให้ความสนใจกับงานแฮนเมดมากขึ้น และส่วนใหญ่คนที่สนใจการทำสบู่นั้นจะไม่มีพื้นฐานมาก่อน ซึ่งบางคนต้องการเรียนทำสบู่เพื่อประกอบอาชีพ บางคนต้องการทำเพื่อเป็นงานอดิเรก หรือแม้แต่อยากทำเป็นของขวัญในวันพิเศษด้วยตัวเอง  “แต่ไม่รู้จะเริ่มทำสบู่จากตรงไหน”หรือ “ทำสบู่ยังไงก็ไม่สวย” ดังนั้นครูวิเวียนจึงได้ปรับรูปแบบคลาสการทำสบู่ให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนออกเป็น 4 คลาสหลักๆ ที่ทุกคลาสจะสอนพื้นฐานการทำสบู่เหมือนกัน โดยเน้นสอนตั้งแต่หลักการ พร้อมแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำสบู่น้ำมัน ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานหรือความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ก็สามารถเลือกเรียนได้ทุกคลาส แต่ละคลาสจะแบ่งออกเป็นทางเลือกตามความชอบและความสะดวกให้กับผู้สนใจเรียนดังนี้

Basic Soap Class 1 ราคา 3,500 บาทต่อคน สอน 2 คนต่อคลาสเท่านั้น
เหมาะสำหรับผู้ต้องการที่จะเริ่มต้นเรียนทำสบู่ ที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติพื้นฐานแบบง่าย พร้อมแนะนำวัสดุและอุปกรณ์ในการทำสบู่ เหมาะสำหรับงานอดิเรก ได้ลงมือทำสบู่เองทุกขั้นตอน 2 แบบ
การทำผลิตภัณฑ์สบู่  2 สูตร
: สบู่น้ำมันแบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ
**ในคลาสผู้เรียนจะได้ลงมือทำสบู่ตั้งแต่เริ่มทุกกระบวนการด้วยตัวเอง พร้อมออกแบบทำลวดลายและสีที่ชอบ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม BASIC SOAP CLASS

……………………
Basic Soap Class 2 ราคา 5,000 บาทต่อคน สอน 2 คนต่อคลาสเท่านั้น
คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีทำสบู่แบบก้อน เพื่อประกอบอาชีพ โดยคลาสนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน และหลักการคิดคำนวณสูตร การเกิดปัญหาในสบู่ และวิธีการแก้ไขสบู่แบบลงรายละเอียดมากกว่า Basic 1 ในคลาสจะได้ลงมือทำสบู่เองทุกขั้น 3 แบบ
การทำผลิตภัณฑ์สบู่  3 สูตร
: สบู่น้ำมันแบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ *แบบการทำลวดลาย 2 สี
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น (Cold Process) 2 แบซ
*แบบการทำลวดลาย 2 สี
*แบบการทำลวดลาย 3 สี
**ในคลาสผู้เรียนจะได้ลงมือทำสบู่ตั้งแต่เริ่มทุกกระบวนการด้วยตัวเอง พร้อมออกแบบทำลวดลายและสีที่ชอบ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม BASIC SOAP CLASS
……………………

Basic Soap Cake Class ราคา  6,000 บาทต่อคน สอน 2 คนต่อคลาสเท่านั้น
เริ่มจากสอนพื้นฐานการทำสบู่เช่นเดียวกับ Basic Soap 2 แต่มีความแตกต่างคือคลาสนี้จะสอนการทำสบู่รูปเค้ก พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำเนื้อสบู่ให้เป็นเนื้อครีมที่สวย บีบได้เป็นรูปทรง โดยในคลาสจะได้ลงมือทำสบู่เองทุกขั้นตอน 3 แบบ
การทำผลิตภัณฑ์สบู่  3 สูตร
: สบู่น้ำมันแบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ *แบบการทำลวดลาย 2 สี
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ *แบบการทำลวดลาย 3 สี
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น สูตรเค้ก (Cold Process) 1 แบซด้วยการทำลวดลาย 2 สี แบบเค้กก้อนเหลี่ยม 1 ก้อน และคัพเค้ก 4 ก้อน
**ในคลาสผู้เรียนจะได้ลงมือทำสบู่ตั้งแต่เริ่มทุกกระบวนการด้วยตัวเอง พร้อมออกแบบทำลวดลายและสีที่ชอบ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม BASIC SOAP CAKE

……………………
LIQUID & SOAP BARS  ราคา  5,000 บาทต่อคน สอน 2 คนต่อคลาสเท่านั้น
คลาสสอนทำสบู่เหลวจากน้ำมันธรรมชาติ และการทำสบู่ก้อนโดยใส่ additive สำหรับเพิ่มการบำรุงในสูตรสบู่น้ำมัน รู้จักขั้นตอนการใส่ additive ที่เหมาะสม คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการทำสบู่แล้ว Basic Soap 1 หรือ Basic Soap 2 หรือ Basic Soap Cake
**ในคลาสผู้เรียนจะได้ลงมือทำสบู่ตั้งแต่เริ่มทุกกระบวนการด้วยตัวเอง พร้อมออกแบบทำลวดลายและสีที่ชอบในสบู่ก้อน
การทำผลิตภัณฑ์สบู่  3 สูตร
: สบู่เหลว (Liquid Soap) 1 แบซ
: สบู่น้ำมันกะทิ รังไหม แบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ
: สบู่น้ำมันนมแพะ แบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม BASIC SOAP CAKE
…………………..

Soap Class Online ราคา 3,500 บาทกับ 35 บทเรียนในกลุ่มเฟซบุค ที่ไม่มีวันหมดอายุ
เป็นการสอนที่รวมคลาส Basic Soap + Basic Soap Cake แถมยังสอนจนถึงการทำสบู่ขั้นสูงด้วยการใส่ส่วนผสมพิเศษต่างๆ ที่มากกว่า 35 บทเรียน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจเพราะทุกคลิปที่สอนจะอธิบายอย่างละเอียดเหมือนมาเรียนกับครู โดยแบ่งการสอนเป็นบทๆ ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆไปจนวิธีการทำที่ยากขึ้นตามลำดับ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม ONLINE SOAP CLASS

คลาสเรียนทำสบู่กับครูวิเวียน “สอนสนุก เข้าใจง่าย ทำได้จริง”
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้ จะเลือกคลาสไหนก็ได้ค่ะ  ? เพราะครูสอนตั้งแต่พื้นฐานค่ะ

……………………

Basic Soap Private Class ราคา 9,500 บาท กับการเรียนแบบส่วนตัวเต็มวัน
คลาสสอนสบู่แบบส่วนตัว เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนแบบลงรายละเอียดใกล้ชิดในเชิงลึกทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากสอนพื้นฐานการทำสบู่เช่นเดียวกับ Basic Soap 2 + Basic Soap Cake แต่จะเพิ่มในการสอนทำสบู่นมแพะที่เป็นการทำสบู่ที่ยากขึ้นกว่าพื้นฐาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำเนื้อสบู่ให้เนียนสวย โดยในคลาสจะได้ลงมือทำสบู่ 4 แบบ
การทำผลิตภัณฑ์สบู่  4 สูตร
: สบู่น้ำมันแบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ *แบบการทำลวดลาย 2 สี
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ *แบบการทำลวดลาย 3 สี
: สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น สูตรเค้ก (Cold Process) 1 แบซ ด้วยการทำลวดลาย 2 สี แบบเค้กก้อนเหลี่ยมและคัพเค้ก
: สบู่นมแพะแบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ *สีขาวทั้งก้อน
**ในคลาสผู้เรียนจะได้ลงมือทำสบู่ตั้งแต่เริ่มทุกกระบวนการด้วยตัวเอง พร้อมออกแบบทำลวดลายและสีที่ชอบ
อ่านรายละเอียดคลาสเพิ่มเติม PRIVATE SOAP CLASS

สถานที่สอน Nature Daily : The Art of Handcrafted Soap Studio ถนนเทพารักษ์ กม. 11 (ติดกับโรงพยาบาลบางนา5)
สอบถามเพิ่มเติมหรือจองคลาสเรียนติดต่อ
INBOX m.me/naturedaily
FACEBOOK www.facebook.com/naturedaily
INSTAGRAM goo.gl/bV5ncP
ดูคลิปการทำสบู่ได้ที่นี่ Soap Making – Sea Breeze by NatureDaily

ผลงานนักเรียน
ภาพด้านบนด้านซ้าย สบู่นมแพะ 100% ให้ความชุ่มชื่นผิว ภาพด้านขวาสบู่กวนเย็นแบบการทำลวดลาย Soap swirl 3 สี สูตรบำรุงผิวแห้ง

สบู่คัพเค้กด้วยหัวบีบเค้กเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนทำสบู่เค้ก


สบู่เค้กแบบก้อนเป็นการสอนให้นักเรียนได้ควบคุมการหมุนมือ เพื่อสร้างลวดลายเค้กในรูปแบบที่มากขึ้น
ดูคลิปการทำสบู่ได้ที่นี่ Soap Making – Something Sweet by NatureDaily