เรียนทำสบู่ก้อน, เรียนทำสบู่น้ำมัน, เรียนทำสบู่ออนไลน์, เรียนทำสบู่ที่ไหนดี, เรียนทำสบู่เหลว, เรียนทำสบู่ กทม, เรียนสบู่, เรียนทำสบู่
Soap Class

BASIC SOAP 1 : STUDIO

 • BASIC SOAP 1 : STUDIO

  3,500 บาทต่อคน สอน 2 คนต่อคลาสเท่านั้น

  วัตถุประสงค์การสอน

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนทำสบู่ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ รู้จักวิธีพื้นฐานในการทำสบู่กวนร้อนและสบู่กวนเย็น วัสดุและอุปกรณ์ในการทำสบู่ ได้ลงมือทำสบู่เองทุกขั้นตอน

  รายละเอียดการสอน

  *วิธีการทำสบู่น้ำมัน *พื้นฐานน้ำมันประเภทต่างๆ *พื้นฐานสีที่ใช้ในการทำสบู่ *สูตรสบู่กวนเย็นและสบู่กวนร้อน การทำผลิตภัณฑ์สบู่ 2 สูตร : สบู่น้ำมันแบบกวนร้อน (Hot Process) 1 แบซ : สบู่น้ำมันแบบกวนเย็น (Cold Process) 1 แบซ

  สิ่งที่นักเรียนได้รับ

  เอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม พร้อมสูตรการทำสบู่พื้นฐานที่ทำในคลาส : อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม *** บริการให้คำปรึกษาทางข้อความหลังจากเรียน สถานที่สอน Nature Daily : The Art of Handcrafted Soap Studio ถนนเทพารักษ์ กม. 11 (ติดกับโรงพยาบาลบางนา5) เวลา 13.00-17.00 น.
  สอบถามคลาสเรียน : @naturedaily