เรียนทำสบู่ก้อน, เรียนทำสบู่น้ำมัน, เรียนทำสบู่ออนไลน์, เรียนทำสบู่ที่ไหนดี, เรียนทำสบู่เหลว, เรียนทำสบู่ กทม, เรียนสบู่, เรียนทำสบู่
Articles

How To Formulating Soap Recipe

Soapcalc.net เว็บไซต์ตั้งสูตรสบู่ โดยในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ช่วยในการคำนวณสูตรสบู่ เช่น soapcal.net ให้มีความสะดวกมากขึ้น เพียงแค่เราเลือกว่าต้องการนํ้ามันคุณสมบัติที่ต้องการแล้วให้ทางระบบคำนวณออกมาแล้วตรวจดูค่าของสบู่ที่ต้องการ เมื่อเปิดเว็บไซต์ของ http://soapcalc.net/calc/SoapCalcWP.asp แล้วจะพบตารางการสร้างสูตรสบู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆ โดยเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของการกำหนดส่วนประกอบหลักของสบู่

สบู่กวนร้อน, สบู่กวนเย็น, สบู่ก้อน, สบู่น้ำมัน, สบู่น้ำมันวิธีทำ, ทำสบู่ handmade, ทำสบู่ diy, ทำสบู่ cp, ทำสบู่ใช้เองง่ายๆ, วิธีทำสบู่ใช้เอง, ทำสบู่เอง, ทำสบู่ใช้เอง pantip, สบู่แฮนด์เมดวิธีทำ

 1. เบส หรือด่าง (โซดาไฟ) ในการสร้างสูตรของสบู่ก้อน หรือสบู่เหลว ซึ่งเว็บไซต์นี้จะกำหนด NaOH อัตโนมัติ
  NaOH ชื่อทางเคมีของ Sodium Hydroxide (โซเดี่ยมไฮดรอกไซด์)
 2. นํ้ามัน คือส่วนประกอบหลักในการทำสบู่แฮนด์เมด ทั้งแบบก้อนและเหลว เว็บไซต์นี้จะกำหนด Pounds เป็นแบบอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนมาตราส่วนเป็น Gram ได้ตามความถนัดได้
 3. นํ้า คือส่วนประกอบที่สำคัญรองลงมา เว็บไซต์นี้จะกำหนดปริมาณนํ้าที่อัตราส่วน 38% อัตโนมัติ ซึ่งสัดส่วน % ตรงนี้จะนำไป คูณ กับนํ้าหนักของนํ้ามันที่กำหนดในข้อ 2 จะได้เป็นปริมาณของนํ้าที่ต้องใช้ในสูตร เช่นนํ้ามัน 1000 กรัม xนํ้า 38% จะต้องใช้นํ้าที่ 380 กรัม สำหรับสูตรนี้ วิธีการหาน้ำหนักน้ำมัน
 4. Super Fat เว็บไซต์นี้จะกำหนด 5% อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานในการตั้งค่าไขมันส่วนเกินที่หลงเหลืออยู่ในสบู่ไว้เคลือบบำรุงผิว สามารถลดหรือเพิ่ม SF ตามความเหมาะสม และในส่วนของนํ้าหอม เว็บไซต์นี้จะกำหนด 31g/kg. อัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ (ไม่ควรเกิน 5% ของนํ้าหนักนํ้ามัน เพราะอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ การหาค่า Sponification Value
 5. Soap Qualities and Oils, Fats and Waxes คือตารางที่แสดงค่า Fatty Acid (ประเภทกรดไขมัน) ที่มีอยู่ในนํ้ามันชนิดต่างๆ ที่เลือก เช่น จากรูปเลือกที่นํ้ามันสวีท อัลมอนด์ ตารางช่อง Fatty Acid จะแสดงให้เห็นว่านํ้ามันตัวนี้มีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดใดบ้าง (ดูที่ด้านซ้ายล่าง fatty acid) และมีคุณสมบัติแบบใดในการใช้ทำสบู่ ซึ่งนํ้ามัน 1 ตัวอาจจะมีกรดไขมันหลายๆ ตัวประกอบเข้าด้วยกันได้ จากรูปจะมีทั้ง Palmitic, Oleic และ Linoleic ซึ่งทำให้นำ้มันตัวนี้มีคุณสมบัติในการทำให้สบู่แข็งและฟองครีมละเอียด 7 และให้การบำรุงสูงถึง 89
 6. Recipe Oil List เมื่อกำหนดนํ้ามันที่ต้องได้ครบแล้ว จะต้องกำหนด % ว่านํ้ามันแต่ละตัวจะใช้ปริมาณเท่าใด หรืออาจจะกำหนดเป็นกรัมได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องใส่ปริมาณให้ตรงกับปริมาณนํ้ามันที่ใส่ในข้อ 2 การเปลี่ยนวิธีการใส่คือกดปุ่มด้านบน แถบสีเขียวจะสลับไปตามปุ่มที่กดเลือก
 7. Calculate Recipe & View or Print Recipe เมื่อกำหนดปริมาณเสร็จแล้วให้กด Calculate Recipe หากปริมาณนํ้ามันเกินหรือขาดไปจากสูตรที่กำหนด เว็บไซต์จะมีหน้าต่างแสดงผลว่าต้องเพิ่มหรือลดในปริมาณเท่าใด หากครบตามที่กำหนดในสูตรแล้วให้กด View or Print Recipe หน้าต่างจะแสดงผลหน้าถัดไป ตามภาพด้างล่างนี้

สบู่กวนร้อน, สบู่กวนเย็น, สบู่ก้อน, สบู่น้ำมัน, สบู่น้ำมันวิธีทำ, ทำสบู่ handmade, ทำสบู่ diy, ทำสบู่ cp, ทำสบู่ใช้เองง่ายๆ, วิธีทำสบู่ใช้เอง, ทำสบู่เอง, ทำสบู่ใช้เอง pantip, สบู่แฮนด์เมดวิธีทำสำหรับการทำสบู่ 1 สูตร หน้านี้จะแสดงผลเรียงกันในแต่ละบรรทัดว่าในสูตรจะต้องชั่งส่วนประกอบแต่ละตัวเท่าใด

 1. นํ้า
 2. ด่าง (โซดาไฟ)
 3. นํ้ามัน
 4. นํ้าหอม

โดยแสดงผลเป็นปริมาณทั้งในรูปแบบของปอนด์ ออนซ์และกรัม และบรรทัดล่างจะแสดงผลรวมบอกว่านํ้าหนักของสบู่เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีนํ้าหนักเท่าใด (นํ้าหนักก่อนการบ่ม) และในช่องถัดลงมาคือการบอกรายละเอียดว่าในน้ำมันที่กำหนดในสูตรนั้นจะต้องใช้นํ้ามันตัวใดบ้างและแต่ละตัวใช้ปริมาณเท่าใด โดยแสดงผลเป็นปริมาณทั้งในแบบของเปอร์เซ็นต์ ปอนด์ ออนซ์และกรัม เช่นเดียวกัน

ในส่วนช่องด้านล่างสุดคือการบอกคุณสมบัติของสบู่
Hardness คือค่าความแข็งมากหรือน้อยของสบู่ เมื่อบ่มครบตามอายุ (ถึงค่าความแข็งจะน้อย เมื่อบ่มครบก็จะมีความแข็งในระดับที่ใช้งานได้)

Cleansing คือค่าทำความสะอาด (ถึงค่าความทำความสะอาดจะเป็น 0 เช่นสบู่มะกอก 100% ก็จะมีคุณสมบัติการชำระล้างของสบู่อยู่ แต่ไม่มีค่าทำความสะอาด คือผิวจะไม่ตึง)

Conditioning คือค่าการบำรุงผิว เช่นพวกน้ำมันอ่อนที่มีคุณสมบัตินี้ค่อนข้างเยอะ

Bubbly คือค่าฟองขนาดใหญ่ หรือฟองกระด้าง เกิดจากน้ำมันแข็ง

Creamy คือค่าฟองครีม ที่มีความละเอียด นุ่ม เกิดจากน้ำมันอ่อน

Credit: reference from soapcalc.net