สบู่กวนร้อน, สบู่กวนเย็น, สบู่ก้อน, สบู่น้ำมัน, สบู่น้ำมันวิธีทำ, ทำสบู่ handmade, ทำสบู่ diy, ทำสบู่ cp, ทำสบู่ใช้เองง่ายๆ, วิธีทำสบู่ใช้เอง, ทำสบู่เอง, ทำสบู่ใช้เอง pantip, สบู่แฮนด์เมดวิธีทำ
Articles

Lye Calculation

Lye Calculation  คือการคำนวณปริมาณด่าง (Lye) หรือ โซดาไฟ ที่จะต้องใช้ในการทำสบู่ ปริมาณนี้จะขึ้นอยู่กับค่า Saponification value (SV) ของนํ้ามัน (กรดไขมัน) แต่ละชนิดที่เลือกใช้ในสูตร ซึ่งหมายถึงจำนวนมิลลิกรัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ทำปฏิกริยากันจนหมดพอดีกับนํ้ามัน 1 กรัม ถึงจะสามารถเปลี่ยนกรดไขมันให้เป็นสบู่ที่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น สูตรก้อน A มีส่วนผสมของนํ้ามันมะพร้าว 300 กรัม นํ้ามันรำข้าว 300 กรัม นํ้ามันมะกอก  (pomace) 400 กรัม จะต้องดูค่า SV ของนํ้ามันแต่ละตัวเพื่อหาปริมาณการใช้โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ด่าง) ดังนี้

นํ้ามันมะพร้าว ค่า SV 0.183 เท่ากับ (0.183 x300 กรัม) = 54.9 กรัม
นํ้ามันรำข้าว ค่า SV 0.133 เท่ากับ  (0.133 x300 กรัม) = 39.9 กรัม
นํ้ามันมะกอก (pomace) ค่า SV 0.134 เท่ากับ (0.134 x400 กรัม) = 53.6 กรัม
รวมใช้โซดาไฟ 148.4 กรัม

** ปริมาณโซดาไฟที่ได้นี้เป็นค่าที่ยังไม่มีการคำนวณ Supper Fat (SF) ดังนั้นตอนนี้ค่า SF จะเป็น 0%

หมายเหตุ : การคำนวณสูตรสบู่จะต้องมีองค์ประกอบส่วนอื่นนอกจากโซดาไฟ อ่านวิธีการตั้งสูตรสบู่ที่นี่