Articles

Hot Process Soap (HP)

Hot Process Soap (HP) หรือการทำสบู่กวนร้อน มีเทคนิคไม่ยาก ในส่วนแรกจะต้องดูว่าเราใช้หม้อตุ๋นสบู่รูปแบบไหน หม้อตุ๋นหรือ slow cook มีหลายแบบ ทั้งเซรามิค โถแก้ว ดินเผา การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบ วิธีทำ สูตร ทั้งหมดมีผลต่อการทำสบู่กวนร้อน  ปกติเวลาที่วิเวียนทำสบู่เองจะใช้หม้อทั้ง 2  แบบ แล้วแต่ว่าจะทำสบู่แบบไหน

เช่นสบู่กวนร้อนแบบก้อนธรรมดาก็ใช้ได้กับทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าทำสบู่เหลวก็จะเลือกใช้แบบเซรามิคเพราะให้ความร้อนมากกว่าและเสร็จเร็วกว่า

หม้อตุ๋นแบบเซรามิค (ในภาพคือการตุ๋นทำเนื้อสบู่เหลว)
วิธีการทำสบู่กวนร้อนด้วยหม้อเซรามิค Soap Making – Cocoa Butterfly by NatureDaily

หม้อตุ๋นแบบโถแก้ว (ในภาพคือการตุ๋นทำเนื้อสบู่ก้อน)
วิธีการทำสบู่กวนร้อนด้วยหม้อโถแก้ว Soap Making – Happy Breezy by NatureDaily

วิธีการทำสบู่กวนร้อนแบบง่ายๆ
  • ขั้นตอนการผสมน้ำและด่าง (เทด่างลงน้ำเท่านั้น)
  • หลังผสมด่างกับน้ำมันให้ปั่นเนื้อสบู่จนเนื้อเนียนข้นขึ้นให้เทลงหม้อตุ๋น
  • จับเวลาประมาณ 20-40 นาที
  • ระยะเวลาบวกลบตามปริมาณและสูตร ถ้าใช้น้ำมันอ่อนเยอะจะต้องใช้ความร้อนนานมากขึ้น เพื่อให้ความร้อนทำปฎิกริยาจนเป็นเนื้อสบู่ที่สุก ถ้าใช้น้ำมันแข็งเยอะเนื้อสบู่อาจจะฟูล้นหม้อ ถ้าเริ่มล้นติดฝาให้คนข้างล่างขึ้นมา สังเกตจะเป็นเนื้อครีมแน่นๆ บี้ส่วนนี้ให้แตกออกให้ละเอียดแล้วรีบปิดฝา (หากไม่ฟูล้น ไม่ต้องคน) เนื้อสบู่จะค่อยๆ สุกเป็นเนื้อเจลใสจากด้านข้างขอบหม้อเข้าสู่กลางหม้อ สามรถคนสบู่ได้ 1-2 ครั้ง คนให้เนื้อเข้ากัน ปิดฝาตุ๋นต่อจนครบเวลา
  • หลังจากปิดฝาจนเวลาครบจะได้เนื้อแยมหรือมันบด ให้ปิดไฟและแบ่งใส่ถ้วยสีที่เตรียมไว้
  • เมื่อเทลงโมลด์ควรเคาะให้เนื้อสบู่ผสานกันมากขึ้น เพื่อลดการเกิดช่องหรือรูในเนื้อสบู่

หน้าของสบู่กวนร้อนจะตกแต่งหรือเล่นลายได้น้อยกว่าสบู่แบบกวนเย็นน อาจจะต้องออกแบบตกแต่งหน้าสบู่ด้วยดอกไม้แห้,ง glitter mica, หรือตัดเป็นก้อนเหลี่ยม