Press

NatureDaily – On TV ผู้หญิงรู้จริง

เป็นช่วงที่สบู่เค้กได้รับความนิยมและความสนใจมาก เพราะมีรูปร่างที่แตกต่างจากสบู่ก้อนสี่เหลี่ยมที่ใช้กันทั่วไป แค่เพียงเราต้องคิดต่าง แตกยอดในแนวความคิด พร้อมทั้งต้องทดลองทำ เลียนแบบของจริงให้เหมือนทั้งรูปทรง สี และกลิ่นหอม ขอบคุณ รายการผู้หญิงรู้จริง S Channel