Soap Cake

Coffee & Sweet Sugar

บางครั้งการใช้น้ำหอมที่เปลี่ยนสีสบู่ (Discolor) ก็ช่วยให้ได้สีทีละมุนเหมือนจริงมากกว่าการผสมทั่วไป ช่วงที่ทำสบู่เค้กใหม่ๆ วิเวียนจะชอบใช้กลิ่นวานิลา เพราะสีตระกูลนี้จะช่วยเปลี่ยนสีสบู่เป็นน้ำตาลเข้ม (ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลิ่นวานิลา) ทำให้การทำสบู่ชอคโกแลตดูเหมือนจริงและได้กลิ่นที่เป็นขนมให้ลเคียงของจริงมากขึ้นค่ะ

Leave a Reply