Press

NatureDaily – On BlockA TV

ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทีมงาน On BlockA TV เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ ที่แสดงถึงตัวตนของความรักในงานศิลปะจริงๆ ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ที่สร้างให้เกิดงานสบู่ทำมือในแบบของวิเวียน The Art of Handcrafted Soap 

NatureDaily – On BlockA TV break 1 of 3

NatureDaily – On BlockA TV break 2 of 3

NatureDaily – On BlockA TV break 3 of 3