Press

LightHouseFamily Soap Making

เป็นการให้สัมภาษณ์แบบพูดคุยไป สอนไป ทำให้การทำสบู่สนุกไปอีกแบบ อยากให้มุมมองของวิเวียนได้สร้างแรงบันดาลให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจ เพียงแค่เรามีความตั้งใจ ความพยายามก็ไม่มีคำว่าสายเกินไป ขอบคุณ รายการ LightHouse Family ช่วง Give a chance