ทำสบู่, สบู่, วิธีทำสบู่, เรียนทำสบู่, สอนทำสบู่
Promotion

Summer Duo Soap Making

ลงเรียนคู่ส่วนลดทันที 20%

สามารถเลือกเรียนได้ทุกคลาส เพียงสมัครและชำระเงินพร้อมกันเป็นคู่
ภายในวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562
ใช้สิทธิ์เลือกตารางเรียนได้ถึง 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ
*ยกเว้น private class*

การสงวนสิทธ์การจองคลาสเรียนของท่าน
📍 กรุณาโอนเงินค่าเรียนภายใน 3 วันเพื่อจองวันเรียน หากเกินกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งนะคะ
📍 ในกรณีขอเลื่อน/เปลี่ยน วันเรียนสามารถเลื่อน/เปลี่ยนได้ 1 ครั้ง โดยรบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน หากแจ้งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดขออนุญาตปรับเงินค่าเสียโอกาสในการรับสอนคนอื่น เป็นจำนวน 1,500 บาท ต่อคน (ชำระเพิ่มในวันที่แจ้งเลื่อน/เปลี่ยน เพื่อรักษาสิทธิ์การจองเรียนต่อ)
📍งดการยกเลิกคลาสเรียนและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเรียนทุกกรณี

Leave a Reply