Cold Process Soap

La Mariposa De Monarca

ผีเสื้อสวยๆที่บินในสบู่น้ำมันเป็นลายยอดฮิตในช่วงหนึ่งที่หลายคนพยายามฝึกสร้างลวดลาย เราเรียกเทคนิคนี้ว่า Hanger swirl เกิดจากการใช้ไม้ที่มีมุมเท่ากับความกว้างของขนาดโมลด์กดลงไปในเนื้อสบู่ที่เทตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ความสำคัญคือการเทสีให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อสร้างตัวผีเสื้อ ปีก และหัว ในแบซนี้มีทั้งหมด  4 สี โดยเลือกโทนสีดำมาสร้างเป็นเส้นตัวให้ชัดขึ้นและมีการพริ้วของปีกมากขึ้นค่ะ

Leave a Reply