ทำสบู่, สบู่, วิธีทำสบู่, เรียนทำสบู่, สอนทำสบู่, คลาสสอนสบู่ออนไลน์
 • สอนการทำสบู่น้ำมันอย่างละเอียดทุกบทเรียน ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
  สอนการทำลวดลายตั้งแต่พื้นฐานถึงแบบที่ยากขึ้น พร้อมอธิบายเทคนิค

  SOAP CLASS ONLINE

  ราคา 3,500 บาท เรียนได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ

  วัตถุประสงค์การสอน

  อยากจะเรียนทำสบู่ แต่บ้านไกล.. ไม่สะดวก.. ไม่มีพื้นฐาน ครูวิเวียนมีทางเลือกกับคลาสสอนทำสบู่ออนไลน์ที่จะสร้างความเข้าใจของพื้นฐานในการทำสบู่น้ำมัน กว่า 35 บทเรียนที่สนุก เข้าใจง่าย ทำได้จริง!! ทุกบทจะมีความละเอียด เพราะบรรยายเทคนิคการทำทุกขั้นตอน การสอนออนไลน์จะเป็นการสอนในกลุ่มเฟซบุค (กลุ่มปิด) ที่สอนตั้งแต่หลักการเลือกใช้วัตถุดิบการใช้สี การผสมสบู่ เน้นความเข้าใจของการทำสบู่ทั้งแบบกวนเย็น (cold process) และสบู่แบบกวนร้อน (hot process) ถึงการทำสบู่ขั้นสูงด้วยการใส่ Additive ต่างๆ เช่น โคลน นม ผลไม้สดแบบสร้างความเข้าใจของพื้นฐานต่างๆ ในการทำสบู่น้ำมันผ่านคลิปวีดีโอและเพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เองที่บ้านตามแต่ละบทเรียนได้ง่ายๆ

  รายละเอียดการสอน

  *น้ำมันประเภทต่างๆ *สีในการทำสบู่และการออกแบบคู่สี *ลวดลายของการทำสบู่ (swirl) *การเขียนหน้าสบู่ *พื้นฐานการตั้งสูตรใน soapcalc *พื้นฐานการใส่ Additive *การเลือกซื้ออุปกรณ์ เทคนิคที่สอน *การทำสบู่กวนเย็น (Cold Process) *การทำสบู่กวนร้อน (Hot Process) *การทำสบู่กวนร้อนแบบไม่ใช้หม้อตุ๋น (HP Volcano) รวมเทคนิคการทำลวดลายพื้นฐานกว่า 10 แบบ Drop swirl I In The Pot swirl I Layer I Butterfly swirl I Wood swirl I Line Pencil I Zig Zag swirl I Zebra swirl I การทำครีมบีบเค้ก I การทำ Super Fat นอกสูตร I การทำ Topping ตกแต่งสบู่เค้ก

  สิ่งที่นักเรียนได้รับ

  - การให้คำปรึกษาในกลุ่ม FB พร้อมการเพิ่มไฟล์อัพเดทต่างๆ ในกลุ่ม - Vdo สอนการทำสบู่ การตั้งสูตรและเทคนิคต่างๆ สอนจนถึงขั้นการใส่ส่วนผสมพิเศษต่างๆ ที่มากกว่า 33 บทเรียน
  สอบถามคลาสเรียน : @naturedaily