บทความ

  • การคำนวณปริมาณด่าง คือการคำนวณปริมาณด่าง (Lye) ที่จะต้องใช้ในการทำสบู่ ปริมาณนี้จะขึ้นอยู่กับค่า Saponification value (SV) ของนํ้ามัน (กรดไขมัน) แต่ละชนิดที่เลือกใช้ในสูตร ซึ่งหมายถึงจำนวนมิลลิกรัมของ อ่านต่อ...