• Articles

  Soap Phase

  Soap Phasing หรือการดูระยะของเนื้อสบู่ที่เหมาะสมกับการกวน การเท การผสม ที่นักทำสบู่ทุกคนจะต้องรู้จัก เพราะแต่ละระยะการทำจะส่งผลต่อสบู่ที่ทำเสร็จออกมา การแบ่ง Soap Phasing มีเป็น 3 ระยะหลักๆ คือ Light Trace, Medium Trace และ Heavy Trace (Thick Trace) แล้วแต่ละ phase จะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไร

 • Articles

  CupCake Soap

  Cup Cake Soap การทำสบู่เค้กไม่ยาก ใครที่มาเรียนกับครูวิเวียนจะได้ยินคำนี้ประจำ ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะ 🙂 เพราะทุกคนที่มาจะ ได้เห็นได้สัมผัสกับเนื้อสบู่เซ็ตตัวจนเป็น Heavy phase จริงๆ ได้ฝึกบีบครีมก่อนได้ทำงานจริงทุกครั้ง เพียงแค่เข้าใจหลักการว่าจะต้องจัดการเนื้อสบู่อย่างไรบ้าง อีกอย่างคือการฝึกฝนหลังจากได้เรียนกลับไปด้วยนะคะ เทคนิคการบีบ

 • Articles

  Hot Process Soap (HP)

  Hot Process Soap (HP) หรือการทำสบู่กวนร้อน มีเทคนิคไม่ยาก ในส่วนแรกจะต้องดูว่าเราใช้หม้อตุ๋นสบู่รูปแบบไหน หม้อตุ๋นหรือ slow cook มีหลายแบบ ทั้งเซรามิค โถแก้ว ดินเผา การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบ วิธีทำ สูตร ทั้งหมดมีผลต่อการทำสบู่กวนร้อน  ปกติเวลาที่วิเวียนทำสบู่เองจะใช้หม้อทั้ง 2  แบบ แล้วแต่ว่าจะทำสบู่แบบไหน

 • Articles

  Hard Oil = Bubbles

  Hard Oil = Bubbles น้ำมันแข็ง = ฟองเยอะ = สบู่แข็ง = ค่าทำความสะอาดสูง ตามที่วิได้สอนในคลาส ส่วนใหญ่สูตรของวิจะค่อนข้างไปทางน้ำมันอ่อนเยอะ เช่น น้ำมันอ่อน 50-60% และถ้ารวมกับปาล์มโอเลอินที่ถือว่าเป็นน้ำมันแข็งที่ไม่มีค่าการชำระล้างเลยก็จะเกือบ 70-80% ที่คิดสูตรแบบนี้เพราะต้องการให้สบู่มีค่าการบำรุงสูง