<h1> <p class="english_title">The Nature Daily</p> <p class="thai_title">สบู่แฮนเมดจากนํ้ามันธรรมชาติ</p> </h1>
  • สอนทำสบู่, เรียนทำสบู่, สบู่ธรรมชาติ, สบู่น้ำมัน
    The Unicorn

Special Promotion

  • เรียนแบบไม่เหงา.. หน้าหนาวนี้ คลิกเลย!
  • ข้ามข้อจำกัดกับการทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง รับส่วนลดทันที

Inspirations

The Nature Daily by Vivien เกิดขึ้นจากการได้ทดลองใช้สบู่แฮนด์เมดจากนํ้ามันธรรมชาติจึงทำให้เกิดความสนใจถึงรูปแบบและขั้นตอนการทำสบู่จึงได้ฝึกทำสบู่ลวดลายต่างๆ ทั้งแบบก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดา แบบเค้กและคัพเค้ก ส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบงานทางด้านศิลปะและมีพื้นฐานการเรียนทางด้านนี้มาอยู่แล้ว ประกอบกับศาสตร์การทำสบู่มีปัจจัยให้ศึกษาหลายอย่าง ทำให้ใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสม วัตถุดิบ คุณสมบัติของนํ้ามัน เพื่อนำมาตั้งสูตรให้เหมาะกับสภาพผิว พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทําลวดลายต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ สบู่ทุกก้อนทำด้วยความตั้งใจ โดยคํานึงว่าสบู่ทุกก้อนที่ทําให้คนอื่นได้ใช้นั้น ทุกก้อนต้องดีเหมือนว่าเราเป็นคนใช้เอง พร้อมเพิ่มเติมความสวยงามลงไปในเนื้อสบู่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสถึงศิลปะที่เราต้องการสื่อออกไป โดยมีความแตกต่างอยู่ที่สีสัน รูปแบบ และคอนเซ็ปต์ในแบบต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ The Nature Daily เป็นงานศิลปะทำมือบนเนื้อสบู่แบบ The Art of Hand Crafted Soap

Vivien on TV

เพราะเราทำด้วยความรัก ใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างความแตกต่างในผลงานของตัวเอง สิ่งๆ นี้จะทำให้เราไม่เหมือนคนอื่น